Begroting & rapportages

De begrotingscyclus van de gemeente bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Om het collegeprogramma uit te voeren, stellen B&W meerdere documenten op: de kadernota, de programmabegroting en een voorjaars- en najaarsnota. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de gemaakte kosten, kan het gemeentebestuur voornemens bijsturen of nieuwe afspraken maken.

Kadernota 2019

In de Kadernota 2019 (pdf, 680 kB) bepaalt de gemeenteraad jaarlijks op hoofdlijnen wat de koers de komende jaren is en wat dit, in grote lijnen, gaat kosten.

Programmabegroting 2019

De Programmabegroting 2019 (pdf, 2,2 MB) en de publiekssamenvatting (infographic) van de Programmabegroting (pdf, 357 kB)

Voorjaarsrapportage 2018

De Voorjaarsrapportage 2018 (pdf, 2 MB) geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de eerste periode van het jaar. De rapportage geeft financieel inzicht en een beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s

Najaarsrapportage 2017

De Najaarsrapportage 2017 (pdf, 1,5 MB) geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de tweede periode van het jaar. De rapportage geeft financieel inzicht en een beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s

Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 (Jaarstukken 2017) (pdf, 3 MB) geeft informatie over de resultaten die behaald zijn op de thema's ‘zichtbare resultaten’, ‘sterk door samenwerking’ en ‘klaar voor de toekomst’.