Anouk Noordermeer

Anouk Noordermeer (VVD) is als wethouder verantwoordelijk voor: 

 • Groene Hart Economie (Greenport)
 • Participatie (werk en inkomen) 
 • Jeugdzorg
 • Welzijn, Zorg (Wmo)
 • Inclusie
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Cultuur, erfgoed en gemeentearchief

Contact

E-mail:
anoordermeer@alphenaandenrijn.nl   

Secretaresse

Mirelle Jacobs

E-mail:
mjacobs@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 - 465 620

Adviseur en woordvoering

Inge Cappendijk en Carola Visser

E-mail:
persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465 406

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies:

 • Lid van het dagelijks- en algemeen bestuur Promen.
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Bestuurslid BVO Rijn en Braassem.
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, bestuurslid.
  • Qualitate qua-functie: ja