Nevenfuncties Kees van Velzen

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Directeur Van Velzen Advies en Management (slapend sinds 1 mei 2011)   onbezoldigd nee
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart   onbezoldigd ja
Voorzitter van Stichting Greenport regio Boskoop   onbezoldigd ja
Voorzitter Bestuurlijke Tafel VrijeTijd, Water en Groen   onbezoldigd ja
Bestuurslid (gemeenschappelijke regeling) Rijn en Braassem   onbezoldigd ja
Lid algemene vergadering Bank Nederlandse Gemeenten   onbezoldigd ja
Lid Algemeen bestuur (gemeenschappelijke regeling) Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Samenwerkingsverband Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Lid Greenboard Greenport regio Boskoop (voorzitter Bestuurlijke Tafel gezonde planten, gezonde mensen, gezonde stad)   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.