Nevenfuncties Kees van Velzen

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Betaald/
niet betaald
Qualitate
qua - ja/nee
Directeur Van Velzen Advies en Management (slapend sinds 1 mei 2011)   Niet betaald nee
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart   Niet betaald ja
Voorzitter van Stichting Greenport regio Boskoop   Niet betaald ja
Voorzitter Bestuurlijke Tafel VrijeTijd, Water en Groen   Niet betaald ja
Bestuurslid (gemeenschappelijke regeling) Rijn en Braassem   Niet betaald ja
Lid algemene vergadering Bank Nederlandse Gemeenten   Niet betaald ja
Lid Algemeen bestuur (gemeenschappelijke regeling) Holland Rijnland   Niet betaald ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Samenwerkingsverband Holland Rijnland   Niet betaald ja
Lid Greenboard Greenport regio Boskoop (voorzitter Bestuurlijke Tafel gezonde planten, gezonde mensen, gezonde stad)   Niet betaald ja

Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.