Nevenfuncties Erik van Zuylen

Functie Voltijd/
deeltijd 
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Castellum   onbezoldigd ja
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Alliander   onbezoldigd ja
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Oasen   onbezoldigd ja
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Dunea   onbezoldigd ja
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cyclus   onbezoldigd ja
Lid stuurgroep RES Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Lid AB Omgevingsdienst Hollands Midden   onbezoldigd ja
Lid Kerngroep Platform Slappe Bodem   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.