Nevenfuncties Gerard van As

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Lid Algemeen Bestuur (gemeenschappelijke regeling) Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Voorzitter Stuurgroep De Oude Rijnzone   onbezoldigd ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving in Samenwerkingsverband Holland Rijnland   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden