Nevenfuncties Gerard van As

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Betaald/
niet betaald
Qualitate
qua - ja/nee
Lid Algemeen Bestuur (gemeenschappelijke regeling) Holland Rijnland   niet betaald ja
Voorzitter Stuurgroep De Oude Rijnzone   niet betaald ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving in Samenwerkingsverband Holland Rijnland   niet betaald ja

Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.