Nevenfuncties Gerard van As

Nevenfuncties

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Voorzitter van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) en van de Stichting EDBA

 

onbezoldigd ja
Lid Algemeen Bestuur (gemeenschappelijke regeling) Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Voorzitter Stuurgroep De Oude Rijnzone   onbezoldigd ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving in Samenwerkingsverband Holland Rijnland   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden