J.A. (Han) de Jager, wethouder

"Onze ambitie is dat alle inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. De veranderingen in het sociaal domein gaan de komende  jaren leiden tot merkbare resultaten. Kinderen kunnen hier goed opgroeien, werklozen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen we aan werk en we zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven."

Han de Jager wethouder

Portefeuille

  • Jeugd en gezondheid
  • Welzijn
  • Zorg (WMO)
  • Werk en inkomen
  • Onderwijs (voortgezet onderwijs, leerplicht)
  • Integratie

Contact

Email

hdejager@alphenaandenrijn.nl

Twitter

@handejager

Secretaresse

Bianca van den Haak

Email

bvandenhaak@alphenaandenrijn.nl

Telefoon

(0172) 465 051

Adviseur en woordvoering

Floor van Deursen

Over Han de Jager

Han de Jager (CDA) studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. In de jaren tot 1990 was hij werkzaam in het primair- en voorgezet onderwijs en daarna als onderwijsadviseur en directielid van een schoolbegeleidingsdienst.

Vanaf 2002 tot 2010 was hij wethouder in de gemeente Boskoop, een functie die hij enkele jaren combineerde met een adviseurschap voor een juridisch adviesbureau. In 2011 werd hij opnieuw wethouder in Boskoop, in 2014 in Alphen aan den Rijn.

Hij staat bekend als een ervaren bestuurder met verbindend vermogen. Han de Jager woont in Boskoop, is gehuwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.