Nevenfuncties Han de Jager

Functie Voltijd/
deeltijd 
(in %)
Betaald/
niet betaald
Qualitate
qua - ja/nee
Lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (gemeenschappelijke regeling)   niet betaald ja
Lid portefeuillehouderoverleg Maatschappij Holland Rijnland (gemeenschappelijke regeling)   niet betaald ja
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Promen (gemeenschappelijke regeling)   niet betaald ja
Lid Algemeen Bestuur G40 Stedennetwerk   niet betaald ja

Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.