Nevenfuncties Han de Jager

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd 1
Qualitate
qua - ja/nee 2
Lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Lid portefeuillehouderoverleg Maatschappij Holland Rijnland (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Promen (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Lid Algemeen Bestuur G40 Stedennetwerk   onbezoldigd ja

1 Bedragen zijn bruto, conform Wet Normering topinkomen en inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.
2 Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.