Nevenfuncties Han de Jager

Nevenfuncties

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Lid portefeuillehouderoverleg Maatschappij Holland Rijnland (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Gemeentelijk vertegenwoordiger in het Schakelteam Project Zorg & Ondersteuning voor Personen met Verward Gedrag   onbezoldigd ja
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Promen (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Voorzitter Stuurgroep Veiligheidshuis Hollands Midden   onbezoldigd ja
Lid Algemeen Bestuur G40 Stedennetwerk   onbezoldigd ja

Lid Commissie Toekomst zorg voor thuiswonende ouderen (Commissie van Halder) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  bezoldigd nee

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.