Nevenfuncties Gert-Jan Schotanus

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Betaald/
niet betaald
Qualitate
qua - ja/nee 
Lid ALV Coöperatie Parkeerservice   niet betaald ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Maatschappij in Samenwerkingsverband Holland Rijnland   niet betaald ja
Reservist bij de Koninklijke Marechaussee 1 bijeenkomst per 4 weken betaald op basis van gemaakte uren nee

Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.