Nevenfuncties Gert-Jan Schotanus

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Lid ALV Coöperatie Parkeerservice   onbezoldigd ja
Deelname portefeuillehoudersoverleg Maatschappij in Samenwerkingsverband Holland Rijnland   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.