Nevenfuncties Liesbeth Spies

Nevenfuncties

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Lid DB en AB Veiligheidsregio Hollands Midden   onbezoldigd ja
Lid Economische Programmaraad Zuidvleugel   onbezoldigd Ja
Lid DB en AB Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters   onbezoldigd ja
Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland 5 vergaderingen per jaar bezoldigd nee
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alzheimer Nederland 4 tot 6 vergaderingen per jaar en enkele vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd nee
Voorzitter bestuur vereniging Veilig Verkeer Nederland 6 vergaderingen per jaar en enkele vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd nee
Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds 4 vergaderingen per jaar onbezoldigd nee
Vicevoorzitter Eipa, European Institute for Public Administration 4 vergaderingen per jaar waarvan 2 per conference call bezoldigd nee
Lid van het bestuur van Nationaal Groenfonds 6 vergaderingen per jaar bezoldigd nee
Lid VNG (thema's Bestuur en Veiligheid)   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.