Nevenfuncties Liesbeth Spies

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd /
onbezoldigd 1
Qualitate
qua - ja/nee 2
Lid DB en AB Veiligheidsregio Hollands Midden   onbezoldigd ja
Lid Economische Programmaraad Zuidvleugel   onbezoldigd Ja
Lid DB en AB Holland Rijnland   onbezoldigd ja
Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters   onbezoldigd ja
Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland 5 vergaderingen per jaar bezoldigd
€15.000
nee
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alzheimer Nederland 4 tot 6 vergaderingen per jaar en enkele vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd nee
Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds 4 vergaderingen per jaar onbezoldigd nee
Vicevoorzitter Eipa, European Institute for Public Administration 4 vergaderingen per jaar waarvan 2 per conference call bezoldigd
€ 9.600
nee
Lid van het bestuur van Nationaal Groenfonds 6 vergaderingen per jaar bezoldigd
€ 6.500
nee
Lid VNG (thema's Bestuur en Veiligheid)   onbezoldigd ja

1 Bedragen zijn bruto, conform Wet Normering topinkomen en inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.
2 Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.