Nevenfuncties Leo Maat

Nevenfuncties

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Afgevaardigde namens Gemeente Alphen aan den Rijn in algemene vergadering van aandeelhouders van Alliander N.V.   onbezoldigd ja
Afgevaardigde namens Gemeente Alphen aan den Rijn in algemene vergadering van aandeelhouders van Nuon Energy N.V.   onbezoldigd ja
Afgevaardigde namens Gemeente Alphen aan den Rijn in algemene vergadering van aandeelhouders Oasen N.V.   onbezoldigd ja
Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA-B) van Cyclus N.V.   onbezoldigdonbezoldigdonbezoldigdonbezoldigdonbezoldigd ja
Afgevaardigde namens Gemeente Alphen aan den Rijn in algemene vergadering van aandeelhouders van Cyclus N.V.   onbezoldigd ja
Afgevaardigde namens Gemeente Alphen aan den Rijn in algemene vergadering van aandeelhouders van Dunea N.V.   onbezoldigd ja
Gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders Castellum B.V.   onbezoldigd ja
Lid portefeuillehouderoverleg Economie en leefomgeving Holland Rijnland (gemeenschappelijke regeling)   onbezoldigd ja
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland   onbezoldigd ja

* Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.