Onkostenvergoeding college

Inzicht in de onkostenvergoeding van de burgemeester en wethouders.

Met deze onkostenvergoeding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat collegeleden afzonderlijke onkosten moeten declareren. De onkosten die gemaakt worden zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

Bestuurskosten die door het collegelid zijn voorgeschoten, kunnen separaat als onkosten worden ingediend. Privé-uitgaven kunnen uiteraard niet worden gedeclareerd.

Overzicht onkosten collegeleden 2018
Functionele kosten € 6.224
Reis- en verblijfkosten € 20.438
Vorming € 19.415
Geschenken ten behoeve van jubilea € 2.354
Contributies en lidmaatschappen € 725
Overige uitgaven € 16.724