Onkostenvergoeding college

Inzicht in de onkostenvergoeding van de burgemeester en wethouders.

Met deze onkostenvergoeding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat collegeleden afzonderlijke onkosten moeten declareren. De onkosten die gemaakt worden zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

Bestuurskosten die door het collegelid zijn voorgeschoten, kunnen separaat als onkosten worden ingediend. Privé-uitgaven kunnen uiteraard niet worden gedeclareerd.

Overzicht totale onkosten collegeleden 2020
Functionele kosten € 1.158
Reis- en verblijfkosten € 13.758
Vorming € 9.408
Geschenken ten behoeve van jubilea € 0,00
Contributies en lidmaatschappen € 2.275
Overige uitgaven € 0,00