Onkostenvergoeding college

Inzicht in de onkostenvergoeding van de burgemeester en wethouders

Met deze onkostenvergoeding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat collegeleden afzonderlijke onkosten moeten declareren. De onkosten die gemaakt worden zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

Bestuurskosten die het collegelid heeft voorgeschoten, kunnen apart als onkosten worden ingediend. Privé-uitgaven kunnen uiteraard niet worden gedeclareerd.

Overzicht totale onkosten collegeleden 2021

Type kosten Bedrag
Functionele kosten € 798,24
Reis- en verblijfskosten € 5.878,09
Vorming € 276,05
Geschenken ten behoeve van jubilea € 0,00
Contributies en lidmaatschappen € 1.840,00
Overige uitgaven € 138,48