Nevenfuncties Peter Derk Wekx

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Bezoldigd/
onbezoldigd
Qualitate
qua - ja/nee *
Bestuurslid Economic Development Board Alphen (EDBA) 0 % onbezoldigd ja
Lid VNG-commissie (thema's Economie, Klimaat, Energie en Milieu)   onbezoldigd ja
Lid kernteam water   onbezoldigd ja

 * Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.