Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Peter Derk Wekx

Peter Derk Wekx is de gemeentesecretaris en de algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Contact

E-mail: pwekx@alphenaandenrijn.nl

Secretaresse

Bianca van den Haak

E-mail: Bianca van den Haak

Telefoon: 0172 - 465 051

Nevenfuncties

Functies, met vergoeding

Geen.

Functie, zonder vergoeding

Lid Commissie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): thema's Economie, Klimaat, Energie en Milieu.

  • qualitate qua-functie: ja

Bedragen zijn bruto, volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Qualitate qua-functies zijn functies die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.