Peter Derk Wekx

Peter Derk Wekx is de gemeentesecretaris en de algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Contact

E-mail:
pwekx@alphenaandenrijn.nl

Secretaresse

Bianca van den Haak

E-mail:
bvandenhaak@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 - 465 051

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functie:

  • Lid Commissie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): thema's Economie, Klimaat, Energie en Milieu.
    • Qualitate qua-functie: ja