Woordvoerders college van B en W

Journalisten kunnen met hun vragen terecht bij de woordvoerders van het college van B en W. Bent u geen journalist, dan kunt u met uw vragen terecht bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0172 (op werkdagen van 08.30 en 17.00 uur).

► telefoon 06 54 37 72 22

► e-mail persvragen@alphenaandenrijn.nl

Burgemeester Liesbeth Spies

Verantwoordelijk voor Openbare orde, veiligheid en handhaving, Integriteit, Dienstverlening.

Woordvoerders: Samantha Zohlandt en Natalia Portegies

Wethouder Kees van Velzen

Verantwoordelijk voor Verkeer en infrastructuur, Financiën, Groene Hart-economie.

Woordvoerder: Karin Bekker

Wethouder Gerard van As

Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen, Gemeentelijk vastgoed, Omgevingswet, Economie, evenementen, Alphen Marketing.

Woordvoerder: Karin Bekker

Wethouder Han de Jager

Verantwoordelijk voor Jeugd en gezondheid, Welzijn en Zorg, Werk en Inkomen, Onderwijs (voortgezet onderwijs, leerplicht)

Woordvoerder: Floor van Deursen

Wethouder Gert Jan Schotanus

Verantwoordelijk voor Gebiedsgericht werken en denken, Publiekscommunicatie, Beheer openbare ruimte, Onderwijs (Kinderopvang en primair onderwijs), Sport.

Woordvoerder: Carola Visser

Wethouder Erik van Zuylen

Verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Afval, Cultuur.

Woordvoerder: Inge Cappendijk