Nevenfuncties Liesbeth Spies

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Betaald /
niet betaald 1
Qualitate
qua - ja/nee 2
Lid DB en AB Veiligheidsregio Hollands Midden   niet betaald ja
Lid Economische Programmaraad Zuidvleugel   niet betaald ja
Lid DB en AB Holland Rijnland   niet betaald ja
Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters   niet betaald ja
Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland 5 vergaderingen per jaar betaald
€15.000
nee
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alzheimer Nederland 4 tot 6 vergaderingen per jaar en enkele vrijwilligersactiviteiten niet betaald nee
Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds 4 vergaderingen per jaar niet betaald nee
Lid van het bestuur van Nationaal Groenfonds 6 vergaderingen per jaar betaald
€ 6.500
nee
Lid VNG (thema's Bestuur en Veiligheid)   niet betaald ja


1 Bedragen zijn bruto, conform Wet Normering topinkomen en inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.
2 Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.