Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Onkostenvergoeding college

Inzicht in de onkostenvergoeding van de burgemeester en wethouders

Met deze onkostenvergoeding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat collegeleden afzonderlijke onkosten moeten declareren. De onkosten die gemaakt worden zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

Bestuurskosten die het collegelid heeft voorgeschoten, kunnen apart als onkosten worden ingediend. Privé-uitgaven kunnen uiteraard niet worden gedeclareerd.

Overzicht onkosten collegeleden 1e kwartaal 2022

Type kosten Bedrag
Functionele kosten € 199
Reis- en verblijfskosten € 5.082
Vorming € 0
Geschenken ten behoeve van jubilea € 0
Contributies en lidmaatschappen € 1.885
Overige uitgaven € 1.311