Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Nevenfuncties Peter Derk Wekx

Functie Voltijd/
deeltijd
(in %)
Betaald/
niet betaald
Qualitate
qua - ja/nee 
Lid VNG commissie (thema's Economie, Klimaat, Energie en Milieu)   niet betaald ja

Qualitate qua-functies zijn functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt vervuld worden.