Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Woordvoerders college van B en W

Journalisten kunnen met hun vragen terecht bij de woordvoerders van het college van B en W.

► telefoon 0172 – 465406.

► e-mail persvragen@alphenaandenrijn.nl.

Bent u geen journalist, dan kunt u met uw vragen terecht bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0172 (op werkdagen van 08.30 en 17.00 uur). 

De portefeuilleverdeling is onder voorbehoud van vaststelling in de collegevergadering van dinsdag 24 mei 2022.

Burgemeester Liesbeth Spies

Verantwoordelijk voor Openbare orde, veiligheid en handhaving, Integriteit, Dienstverlening, Duurzaamheid en Energietransitie (regionaal).

Woordvoerders: Samantha Zohlandt en Natalia Portegies

Wethouder Gert Jan Schotanus

Verantwoordelijk voor Gebiedsgericht werken en denken, Wijken en kernen, Onderwijs en kinderopvang, Sport, Preventie, Multifunctionele accommodaties (MFA’s), Dierenwelzijn en kinderboerderijen, Vergunningen (exclusief drank- en horecawet en evenementen).

Woordvoerder: Carola Visser

Wethouder Gerard van As

Verantwoordelijk voor Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingsvisie, Wonen, Bouwen (projecten), Gemeentelijk vastgoed, Economische zaken, evenementen en Alphen Marketing.

Woordvoerder: Karin Bekker

Wethouder Anouk Noordermeer

Verantwoordelijk voor Groene Hart Economie (Greenport), Participatie (werk en inkomen), Jeugdzorg, Welzijn, Zorg (Wmo), Inkoop en aanbestedingsbeleid, Cultuur, erfgoed en gemeentearchief.

Woordvoerder: Inge Cappendijk en Carola Visser

Wethouder Gert van den Ham 

Verantwoordelijk voor Financiën, Gemeentelijke organisatie, Duurzaamheid, Energie- en warmtetransitie, Hbo-onderwijs, Informatisering en automatisering, Publiekscommunicatie, Integratie.

Woordvoerder: Inge Cappendijk

Wethouder Relus Breeuwsma 

Verantwoordelijk voor Coördinerend wethouder buitengebied, Verkeer en vervoer, Mobiliteit: infrastructuur, vaarwegbeheer en parkeren, Beheer openbare ruimte, Recreatie en Toerisme, Natuur en milieu, Afval.

Woordvoerder: Samantha Zohlandt en Natalia Portegies