Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2018 - 2022: Groene stad met lef! staan politieke afspraken op hoofdlijnen.

Daarbinnen is ruimte voor inbreng van de gemeenteraad en maatschappelijke partners uit de gemeente.

Naar het coalitieakkoord »