Coalitieakkoord

Met het coalitieakkoord ‘Alphen aan den Rijn Groene stad met Lef!, met krachtige buurten en dorpen’, bouwen we samen aan een vitale gemeente waarin inwoners en organisaties een belangrijke plek krijgen.

Met experimenteren en inspireren bouwen we aan een gemeente die van buiten naar binnen werkt: inwoners en organisaties zijn de opdrachtgevers van de gemeente.

7 belangrijke bouwstenen

We hebben hiervoor 7 belangrijke bouwstenen beschreven. Dit noemen wij het ‘Democratisch akkoord’. 

Bouwsteen 1: Inclusieve democratie

 • Het organiseren van tegenspraak, transparantie, tolerantie, dialoog, inclusie en respect voor andersdenkenden.
 • Oog voor de stille inwoners. Iedereen heeft een belang. We gaan nog meer op zoek naar die belangen en willen daarop aansluiten.
 • We gaan niet op zoek naar manieren om inwoners te betrekken maar zoeken naar inwoners die betrokken zijn. Bij hun straat, buurt, sport, werk of iets anders. Iedereen heeft een interesse, hobby, beroep of kwaliteit.
 • Wij sluiten aan bij de talenten van inwoners.

Bouwsteen 2: Gedeelde zeggenschap

 • Met het nieuwe wijk- en kernenbeleid geven we inwoners meer zeggenschap over publieke middelen of eigenaarschap over publieke taken.

Bouwsteen 3: Een lokale democratische samenleving

 • Eerst de gemeenschap, dan de politiek. Dus van buiten naar binnen werken! Voor de samenleving als opdrachtgever van de gemeente. 

Bouwsteen 4: De veranderende rol van de gemeenteraad?

 • Gemeenteraadsleden vullen hun rol in de veranderende samenleving en gemeente in: 
  • hoe gaat de gemeenteraad om met maatschappelijke initiatieven?
  • Wat laten we aan de samenleving?
  • Hoe faciliteren we? Wat is onze rol als democratisch gekozen orgaan?

Bouwsteen 5: Democratie in het gemeentehuis

 • De ambtelijke organisatie inrichten zodat de dynamiek in de lokale samenleving centraal staat.
 • De gemeente een organisatie laten zijn waarin het ritme van de samenleving leidend is in plaats van de beleidscyclus.

Bouwsteen 6: Maatschappelijke democratie

 • Vernieuwing van de lokale democratie is geen doel op zich. Wel een essentieel onderdeel van de veranderingen in de zorg, het sociaal- en fysieke domein, de Omgevingswet en de energie- en duurzaamheidsagenda.
 • Meer ruimte voor initiatief, zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners en belanghebbenden.

Bouwsteen 7: Maatwerk van straat tot dorp

 • Elke maatschappelijke opgave kent zijn eigen schaalgrootte: de inrichting van een multifunctionele accommodatie, de oprichting van een energiecoöperatie of een woonplek voor nieuwkomers. Steeds hebben we te maken met andere betrokkenen en democratische processen. Dorpen en wijken verschillen van elkaar.
 • Wij zetten in op maatwerk en investeren in (nieuwe) vormen van dorps- en wijkdemocratie: van straat tot gemeente en met eigen wijkbudgetten en een eigen wijkboekhouding.

Lees het hele coalitieakkoord: Groene stad met Lef! Met krachtige buurten en dorpen »