Coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma 2018-2022

  • Coalitieakkoord 2018-2022

    pdf, 1MB

    In het Coalitieakkoord 2018 - 2022: Groene stad met lef! staan politieke afspraken op hoofdlijnen. Daarbinnen is ruimte voor inbreng van de gemeenteraad en maatschappelijke partners uit de gemeente.

  • Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Gemeente Alphen aan den Rijn

    pdf, 2MB

    In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022: Groene stad met Lef! staan de speerpunten van dit college, gebaseerd op het Coalitieakkoord.