Belevingspeiling en onderzoek ‘waar staat je gemeente’

Op 1 juli 2020 is de brief over de belevingspeiling en het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ verzonden aan 11.000 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente wil haar beleid afstemmen op de ervaringen van de inwoners. Daarom doen we onderzoek naar wensen en meningen van inwoners. Er komen allerlei onderwerpen aan bod zoals de leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt of het verkeer en vervoer. De gemeente kan met de resultaten haar beleid aanpassen.

Vragenlijst

Beide onderzoeken worden uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Daarvoor is een vragenlijst verstuurd naar een representatieve steekproef (uit het Bevolkingsregister) van inwoners uit de gemeente. Het uitvoeren van deze onderzoeken is een taak van de gemeente, daarom mogen uw gegevens door ons worden verstrekt aan I&O Research.

Vertrouwelijk

Uw naam en adres worden alleen gebruikt om u voor dit onderzoek uit te nodigen en worden niet gekoppeld aan uw antwoorden. Uw antwoorden worden dus volledig vertrouwelijk verwerkt.

Resultaten

De resultaten van onderzoek worden begin september 2020 opgeleverd. De resultaten van ‘waar staat je gemeente’ worden ook opgenomen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.