Mantelzorgcompliment

Voor 2020 is het nog niet mogelijk om een mantelzorgcompliment aan te vragen.

Heeft u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring die langdurig en onbetaald zorg aan u verleent? Dan kunt u uw mantelzorger bedanken met een mantelzorgcompliment van € 200. U vraagt dit bij de gemeente aan.

  • U bent de persoon die mantelzorg ontvangt. (De mantelzorger kan zelf geen aanvraag doen.)
  • U woont in Alphen aan den Rijn
  • U kunt voor één mantelzorger een aanvraag doen
  • U heeft minimaal 3 aaneengesloten maanden voor minimaal 8 uur per week mantelzorg ontvangen.
Bijzonderheden

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde ondersteuning voor een inwoner die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevend is, vanuit een persoonlijke band tussen mantelzorger en inwoner. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Per huishouden konden maximaal 2 aanvragen worden gedaan: dit kan alleen als het om 2 verschillende mantelzorgers gaat.
Een mantelzorger kan maximaal 2 complimenten verzilveren: dit kan alleen als het om 2 verschillende huishoudens gaat.

Waardering van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan de inzet van mensen die mantelzorg verlenen aan inwoners. Het mantelzorgcompliment is dan ook bedoeld als waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Regelingen voor vrijwilligers en uitbetaling
  • Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst. Ontvangt uw mantelzorger in 2019 nog andere vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 170 per maand of meer dan € 1.700 per jaar? Dan moet uw mantelzorger loonbelasting betalen.
  • Ontvangt uw mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet wanneer de vergoeding niet hoger is dan € 170 per maand of € 1.700 per jaar.
  • Zit uw mantelzorger in een traject met schuldhulpverlening? Dan kan deze contact opnemen met het Serviceplein en voor € 200 waardebonnen ontvangen in plaats van uitbetaling op een bankrekening.