Mantelzorgcompliment

Heeft u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring die langdurig en onbetaald zorg aan u verleent? Dan kunt u uw mantelzorger bedanken met een mantelzorgcompliment van € 200. U vraagt dit bij de gemeente aan.

Goed om te weten:

  • U ontvangt het mantelzorgcompliment per post thuis. Zo kunt u het compliment zelf aan uw mantelzorger overhandigen. De mantelzorger krijgt er ook uitleg bij over hoe de € 200 verzilverd kan worden.
  • Vraag het mantelzorgcompliment uiterlijk 30 september 2021 aan. Daarna kunnen wij geen aanvragen meer in behandeling nemen.

Het is niet meer mogelijk een mantelzorgcompliment aan te vragen.

  • U bent de persoon die mantelzorg ontvangt. (De mantelzorger kan zelf geen aanvraag doen.)
  • U woont in Alphen aan den Rijn
  • U kunt voor één mantelzorger een aanvraag doen
  • U heeft tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 minimaal 3 aaneengesloten maanden voor minimaal 8 uur per week mantelzorg ontvangen.
Geen internet of DigiD

U kunt het Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment (pdf, 85 kB) printen. Op dit document staat hoe u het kunt inleveren.

Bijzonderheden

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde ondersteuning voor een inwoner die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevend is, vanuit een persoonlijke band tussen mantelzorger en inwoner. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Per huishouden kunnen maximaal 2 aanvragen worden gedaan: dit kan alleen als het om 2 verschillende mantelzorgers gaat.
Een mantelzorger kan maximaal 2 complimenten verzilveren: dit kan alleen als het om 2 verschillende huishoudens gaat.

Waardering van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan de inzet van mensen die mantelzorg verlenen aan inwoners. Het mantelzorgcompliment is dan ook bedoeld als waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Regelingen voor vrijwilligers en uitbetaling
  • Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst. Ontvangt uw mantelzorger in 2021 nog andere vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 180 per maand of meer dan € 1.800 per jaar? Dan moet uw mantelzorger loonbelasting betalen.
  • Ontvangt uw mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet wanneer de vergoeding niet hoger is dan € 170 per maand of € 1.700 per jaar.
  • Zit uw mantelzorger in een traject met schuldhulpverlening? Dan kan deze contact opnemen met het Serviceplein en voor € 200 waardebonnen ontvangen in plaats van uitbetaling op een bankrekening.