Mantelzorgcompliment

Heeft u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring die langdurig en onbetaald zorg aan u verleent? Dan kunt u uw mantelzorger bedanken met een mantelzorgcompliment van € 200. U vraagt dit bij de gemeente aan.

Goed om te weten:

 • U ontvangt het mantelzorgcompliment per post thuis. Zo kunt u het compliment zelf aan uw mantelzorger overhandigen. De mantelzorger krijgt er ook uitleg bij over hoe de € 200 verzilverd kan worden.
 • Vraag het mantelzorgcompliment uiterlijk 30 november 2020 aan. Daarna kunnen wij geen aanvragen meer in behandeling nemen.

 • U bent de persoon die mantelzorg ontvangt. (De mantelzorger kan zelf geen aanvraag doen.)
 • U woont in Alphen aan den Rijn
 • U kunt voor één mantelzorger een aanvraag doen
 • U heeft minimaal 3 aaneengesloten maanden voor minimaal 8 uur per week mantelzorg ontvangen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • voorletters, achternaam en adres mantelzorger
  Let op: Alleen als u (mantel)zorg ontvangt kunt u een aanvraag doen. Mantelzorgers kunnen geen aanvraag voor zichzelf doen. Deze verzoeken zullen worden afgewezen: vraag daarom op de juiste manier aan.

 • de relatie die u met de mantelzorger heeft, bijvoorbeeld familie, buurvrouw/buurman of vriend/vriendin
 • het aantal uren per week (minimaal 8 uur) gedurende welke periode (minimaal 3 aaneengesloten maanden) de mantelzorg is verricht
 • met welke zorg uw mantelzorger u ondersteunt
 • naam en telefoonnummer van een referentie bij wie wij eventueel kunnen navragen, bijvoorbeeld uw huisarts, wijkverpleegkundige, familielid of goede bekende.

U logt in met DigiD.

Mantelzorgcompliment aanvragen »

U ontvangt binnen een paar minuten per e-mail een bevestiging (van uw online aanvraag) met een zaaknummer. Geen bevestiging per e-mail ontvangen? Check eerst uw spam folder en bel ons als u niets ontvangen heeft. Er is dan iets misgegaan.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u het mantelzorgcompliment binnen 3 weken per post thuis.

Geen internet of DigiD

U kunt het Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment (pdf) printen. Op dit formulier staat ook hoe u het kunt inleveren.

Bijzonderheden

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde ondersteuning voor een inwoner die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevend is, vanuit een persoonlijke band tussen mantelzorger en inwoner. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Per huishouden kunnen maximaal 2 aanvragen worden gedaan: dit kan alleen als het om 2 verschillende mantelzorgers gaat.
Een mantelzorger kan maximaal 2 complimenten verzilveren: dit kan alleen als het om 2 verschillende huishoudens gaat.

Waardering van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan de inzet van mensen die mantelzorg verlenen aan inwoners. Het mantelzorgcompliment is dan ook bedoeld als waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Regelingen voor vrijwilligers en uitbetaling
 • Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst. Ontvangt uw mantelzorger in 2020 nog andere vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 170 per maand of meer dan € 1.700 per jaar? Dan moet uw mantelzorger loonbelasting betalen.
 • Ontvangt uw mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet wanneer de vergoeding niet hoger is dan € 170 per maand of € 1.700 per jaar.
 • Zit uw mantelzorger in een traject met schuldhulpverlening? Dan kan deze contact opnemen met het Serviceplein en voor € 200 waardebonnen ontvangen in plaats van uitbetaling op een bankrekening.