Sociaal domein 2021

Eind 2020 lopen veel bestaande afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aanbieders in het sociaal domein af. We starten nu al met de voorbereidingen zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan. Daarnaast is de gemeente vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg.

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren?

Dit participatietraject doet gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk samen met de andere Rijnstreek-gemeenten: Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Planning

Datum Onderwerp Stukken
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
18 april 2019

Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten

 

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
27 mei 2019

Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Tijd: van 16.00 tot 19.00 uur in de Raadzaal, Gemeente Alphen aan den Rijn

Uitnodiging en aanmelden voor
bijeenkomst 27 mei

29 mei 2019

Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur in de Raadzaal, Gemeente Alphen aan den Rijn

Uitnodiging en aanmelden voor bijeenkomst 29 mei

13 juni 2019

Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop 

Tijd: van 15:00 tot 17:00 in het Wijkcentrum Kerk en Zanen

Uitnodiging en aanmelden voor bijeenkomst 13 juni
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Tijd: van 15:00 tot 17:00 in de Commissiekamer I, Gemeente Alphen aan den Rijn

Uitnodiging en aanmelden voor bijeenkomst 19 juni
25 juni 2019

Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg

Tijd: van 13:30 tot 15:30 in het Wijkcentruk Kerk en Zanen

Uitnodiging en aanmelden voor bijeenkomst 25 juni
september 2019 Voorlopige koers bekend  
najaar 2019 Bespreken voorlopige koers met aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties)  
december 2019 Definitieve koers bekend  
begin 2020 Nieuwe opdrachten per 1 januari 2021 worden openbaar  
voor de zomer 2020 Bekend wie de aanbieders zijn per 1 januari 2021  

 

Nu al vragen?

Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.