Sociaal domein 2021

Eind 2020 lopen veel bestaande afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aanbieders in het sociaal domein af. We starten nu al met de voorbereidingen zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan. Daarnaast is de gemeente vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg.

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren?

Dit participatietraject doet gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk samen met de andere Rijnstreek-gemeenten: Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Planning

Datum Onderwerp Stukken
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
18 april 2019

Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten

 

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
27 mei 2019

Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) (pdf, 186 kB)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf, 10 MB)

29 mei 2019

Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) (pdf, 203 kB)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf, 420 kB)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf, 949 kB)

Presentatie marktverkenning (pdf, 663 kB)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf, 359 kB)

13 juni 2019

Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop 

Tijd: van 15:00 tot 17:00 in het Wijkcentrum Kerk en Zanen

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) (pdf, 60 kB)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf, 522 kB)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf, 400 kB)

19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Tijd: van 15:00 tot 17:00 in de Commissiekamer I, Gemeente Alphen aan den Rijn

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) (pdf, 34 kB)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf, 655 kB)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf, 104 kB)

25 juni 2019

Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg

Tijd: van 13:30 tot 15:30 in het Wijkcentrum Kerk en Zanen

Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf, 226 kB)
27 juni 2019

Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem

Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf, 131 kB)
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad vergadert hierover op:

  • 3 oktober informatiemarkt
  • 7 november raadscommissie
  • 21 november raadsvergadering
Beleidskader Sociaal Domein 2021 (pdf, 1,4 MB)
9 oktober tot 27 november 2019

Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).

29 oktober 2019 - Marktconsultatie bundel Wmo-Hulpmiddelen
Tijd: 10.00 - 13.00 uur in het Werkcafé V, Gemeente Alphen aan den Rijn

29 oktober 2019 - Marktconsultatie bundel Inburgering
Tijd: 09.00 - 12.00 uur in het Wijkcentrum Kerk en Zanen, ruimte 8

20 november 2019 - Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning
Tijd: 14.00 - 17.00 uur locatie volgt

3 december 2019 - Marktconsultatie kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning
Tijd: 13.00-16.00 uur locatie volgt

December 2019 - Marktconsultatie bundel Huishoudelijke ondersteuning
Datum en tijd volgt

Meld u aan via sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl, onder vermelding van datum en onderwerp.

 
begin 2020 Nieuwe opdrachten per 1 januari 2021 worden openbaar  
voor de zomer 2020 Bekend wie de aanbieders zijn per 1 januari 2021  

 

Nu al vragen?

Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.