Sociaal domein 2021

Eind 2020 lopen veel bestaande afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aanbieders in het sociaal domein af. We starten nu al met de voorbereidingen zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan. Daarnaast is de gemeente vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg.

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren?

Dit participatietraject doet gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk samen met de andere Rijnstreek-gemeenten: Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Planning

Datum Onderwerp Stukken
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
18 april 2019

Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten

 

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
27 mei 2019

Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) pdf, 186 kB)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf, 10 MB)

29 mei 2019

Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf, 203 kB)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf, 420 kB)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf, 949 kB)

Presentatie marktverkenning (pdf, 663 kB)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf, 359 kB)

13 juni 2019

Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop 

Tijd: van 15:00 tot 17:00 in het Wijkcentrum Kerk en Zanen

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf, 60 kB)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf, 522 kB)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf, 400 kB)

19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Tijd: van 15:00 tot 17:00 in de Commissiekamer I, Gemeente Alphen aan den Rijn

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf, 34 kB)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf, 655 kB)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf, 104 kB)

25 juni 2019

Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg

Tijd: van 13:30 tot 15:30 in het Wijkcentrum Kerk en Zanen

Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf, 226 kB)
27 juni 2019

Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem

Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf, 131 kB)
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad vergadert hierover op:

  • 3 oktober informatiemarkt
  • 7 november raadscommissie
  • 21 november raadsvergadering
Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' (pdf, 568 kB)
9 oktober tot 27 november 2019

Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).

 
29 oktober 2019

Marktconsultatie bundel Wmo-Hulpmiddelen
Tijd: 10.00 - 13.00 uur in het Werkcafé V, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf, 404 kB)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf, 188 kB)

29 oktober 2019

Marktconsultatie bundel Inburgering
Tijd: 09.00 - 12.00 uur in het Wijkcentrum Kerk en Zanen, ruimte 8

Verslag marktbijeenkomst inburgering (pdf, 73 kB)
20 november 2019

Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning
Tijd: 15.00 - 17.00 uur in de Commissiekamer III, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Presentatie marktconsultatie (pdf, 971 kB)

Verslag marktconsulstatie (pdf 2 MB)

Aanwezige organisaties (pdf, 20 kB)

20 november 2019

Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken
Tijd: 20.00-22.00 uur in de Raadszaal, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Heldere kaders (pdf, 4,64 MB)

Kadermatrices (pdf, 3,92 MB)

Kaartenset (pdf, 5,72 MB)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek (pdf, 3,92 MB)

Eindrapportage Open Deuren (pdf, 5 MB)

16 december 2019

Openbare bijeenkomst bundel Preventie
Tijd: 15.30-17.00 uur in de raadzaal, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Marktconsultatie (pdf, 3 MB)

Presentatie marktconsultatie (pdf 2 MB)

Verslag marktconsultatie preventie (pdf, 227 kB)

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf, 3 MB)

Aanwezige organisaties (pdf, 23 kB)

17 december 2019

Openbare bijeenkomst bundel VVE
Tijd: 15.30-17.00 uur in commissiekamer III, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf, 1 MB)

Verslag markconsultatie VVE (pdf, 230 kB)

16 januari 2020 'Concept subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021' voor inspraak vrijgegeven Concept regeling (pdf, 167 kB)
16 januari 2020 'Concept subsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid' voor inspraak vrijgegeven. Concept regeling (pdf, 147 kB)
20 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

  • Visie, scope en afbakening integrale opdracht
  • Reëel budget onderzoek, budgetonderbouwing
  • Risicosessie

Tijd: 15.00-17.00 uur in commissiekamer III, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Aanmelden »

 
22 januari 2020

Openbare bijeenkomst bundel Huishoudelijke hulp
Tijd: 14.30-17.00 uur in commissiekamer II, gemeentehuis Alphen aan den Rijn.

Aanmelden »

 
28 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

  • Informatievoorzieningen
  • Verantwoording en monitoring: indicatoren

Tijd: 15.00-17.00 uur in Theater Castellum, Rijnplein 1-3, Alphen aan den Rijn

Aanmelden »

 
3 februari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

  • Presentatie contouren opdracht
  • Toelichting inkoopprocedure

Tijd: 15.00-17.00 uur in commissiekamer I, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Aanmelden »

 
voor de zomer 2020 Bekend wie de aanbieders zijn per 1 januari 2021  

 

Nu al vragen?

Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.