Sociaal domein 2021

Bericht van 18 maart 2020 voor samenwerkingspartners en aanbieders over gevolgen Coronavirusmaatregelen op subsidie-uitvragen en aanbesteding.

Eind 2020 lopen veel bestaande afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aanbieders in het sociaal domein af. We starten nu al met de voorbereidingen zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan. Daarnaast is de gemeente vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg.

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren?

Dit participatietraject doet gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk samen met de andere Rijnstreek-gemeenten: Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Planning

Datum Onderwerp Stukken
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
18 april 2019

Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten

 

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
27 mei 2019

Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf)

29 mei 2019

Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf)

Presentatie marktverkenning (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf)

13 juni 2019

Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf)

19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf)

25 juni 2019

Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg

Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf)
27 juni 2019

Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem

Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf)
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019

Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).

 
29 oktober 2019

Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

29 oktober 2019

Marktconsultatie bundel Inburgering

Verslag marktbijeenkomst inburgering (pdf)
20 november 2019

Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

20 november 2019

Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders (pdf)

Kadermatrices (pdf)

Kaartenset (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek (pdf)

Eindrapportage Open Deuren (pdf)

16 december 2019

Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie (pdf)

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

17 december 2019

Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Verslag markconsultatie VVE (pdf)

20 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Visie, scope en afbakening integrale opdracht
 • Reëel budget onderzoek, budgetonderbouwing
 • Risicosessie

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

22 januari 2020

Openbare bijeenkomst bundel Huishoudelijke hulp

Verslag marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

Presentatie marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

28 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Informatievoorzieningen
 • Verantwoording en monitoring: indicatoren

Concept indicatoren Bundel Ondersteuning (pdf)

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Mentimeter resultaten sessie indicatoren (pdf)

3 februari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Presentatie contouren opdracht
 • Toelichting inkoopprocedure

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsulatie (pdf)

 

Extra achtergrondinformatie Opdracht Ondersteuning

Leidraad Samenwerking tot concurrenten (pdf)

Klantreis Dementie (pdf)

Toelichting klantreis dementie (pdf)

Rapportage regiobeeld dementie Zuid-Holland noord (pdf)

Advies oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies (pdf)

3 maart 2020

De aanbesteding Ondersteuning 2021-2024 ‘Gewoon dichtbij’ is gestart. De aanbestedingsstukken zijn 3 maart 2020 op TenderNed gepubliceerd.

Wij verwachten dat in juli 2020 duidelijk is wie de nieuwe uitvoeringspartij voor de Rijnstreekgemeenten zal zijn. De nieuwe uitvoeringspartij gaat vanaf 1 januari 2021 van start.

Aanbestediingsstukken gepubliceerd op TenderNed (3 maart 2020) (via Negometrix).
3 maart 2020

Bijeenkomst “Samen komen we verder”

 • delen van ervaringen
 • kennismaken met nieuwe samenwerkingspartners
 • meedenken over de uitvoering van nieuwe subsidies en contracten 
Verslag bijeenkomst Samen komen we verder (pdf)
31 maart 2020 Van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid Alphen aan den Rijn 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de subsidieregeling. Het eindverslag van de inspraakperiode wordt ook gepubliceerd in de defintieve subsidieuitvraag. Eindverslag inspraakperiode subsidieregeling voorschoolse educatie leesbevordering en ouderenbetrokkenheid (pdf)
voor de zomer 2020 Bekend wie de aanbieders zijn per 1 januari 2021  

 

Nu al vragen?

Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.