Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Voor het slagen van onze missie ‘Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor een sociaal en ruimtelijk beleid’ gaan we de komende jaren aan de slag. 

Partnerschap staat voorop

Dat betekent vernieuwen waar nodig, verbeteren waar mogelijk en behouden wat goed is. De vernieuwing zal niet alleen zichtbaar zijn in onze dorpen en wijken, het gaat bovenal om de manier waarop we aan de slag gaan. Meer dan voorheen staat partnerschap voorop. 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een partnerschap in gelijkwaardigheid, dus een gedeelde verantwoordelijkheid met organisaties en inwoners. Wij zijn hierin uitnodigend en faciliterend. Door op basis van kennis samen te leren en te proberen, komen we tot vernieuwing en verbetering. Het Coalitieakkoord 2018-2022 Groene stad met lef! Met krachtige buurten en dorpen geeft hiervoor de richting aan. 

In het uitvoeringsprogramma leest u de belangrijkste punten van dit college. 

Lees het hele uitvoeringsprogramma: Groene stad met Lef! »