Uitvoeringsprogramma

De speerpunten van dit college, gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022.

‘Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor een sociaal en ruimtelijk beleid.'

Naar het uitvoeringsprogramma »