Verkiezingen

Eens in de 4 jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners kiezen dan de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op woensdag 16 maart 2022.

  • Kandidaatstelling politieke partij

    Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau.

  • Ondersteuningsverklaring

    Een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een nieuwe partij aan de verkiezing ondersteunt.

  • Stemmen bij volmacht

    Hoe u iemand voor u kunt laten stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.

Misschien bent u op zoek naar