Aanmelden als stembureaulid

De gemeente heeft inmiddels voldoende stembureauleden. Wilt u toch stembureaulid worden? Kijk op de website van de Rijksoverheid. Wellicht zijn andere gemeenten nog op zoek.