Kandidaatstelling politieke partij

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. Op deze lijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezing. 

De kandidatenlijst moet op 31 januari 2022 tussen 09:00 en 17:00 uur ingeleverd zijn in het gemeentehuis.

Zit uw partij op dit moment niet in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn? Neem dan contact op met team Verkiezingen via 14 0172. U ontvangt van ons een uitnodiging.

Voorwaarden

 • De persoon die de kandidatenlijst inlevert is bevoegd om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
 • Op de lijst staan maximaal 50 kandidaten.
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225.
 • Een partij die voor het eerst deelneemt aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel heeft behaald, moet ten minste 30 ondersteuningsverklaringen inleveren.
 • Bij het inleveren van de kandidatenlijst moeten ook verschillende stukken aangeleverd worden (Model H 1):
  • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat.
  • Een verklaring van voorgenomen vestiging als de kandidaat niet in Alphen aan den Rijn woont.
  • Kopie (voor én achterkant) van geldig legitimatiebewijs van kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten.
  • Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (Model H 3-1).
  • OSV-export op USB-stick. Politieke partijen kunnen gebruik maken van ondersteunende software van de Kiesraad (OSV2020). Hiermee kunnen kandidatenlijsten opgesteld en alle benodigde formulieren aangemaakt worden. Half december kunt u het programma OSV2020 op de website van de Kiesraad downloaden. Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle documenten op papier en USB-stick bij het centraal stembureau in.

Kosten

Voordat de kandidatenlijst kan worden ingeleverd, betaalt u een waarborgsom van € 225.

Dit bedrag moet uiterlijk 31 januari 2022 zijn bijgeschreven op IBAN: NL22 BNGH 028.50.00.217 ten name van het College van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn, onder vermelding van: 

 • boekingsnummer 213010
 • waarborgsom kandidaatstelling
 • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden voor de kandidaatstelling. 

De waarborgsom wordt teruggestort (aan degene die de betaling heeft gedaan) na vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau. Is het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en is aan deze partij geen zetel toegewezen, dan wordt de waarborgsom niet teruggestort. 

Partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad hoeven geen waarborgsom te storten.

Vragen?

U kunt hiervoor terecht bij een medewerker van Team Verkiezingen. Bel met 14 0172 of stuur een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.