Ondersteuningsverklaring

Nieuwe partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen moeten hiervoor ondersteuningsverklaringen inleveren. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij.

Wilt u een politieke partij steunen, dan kunt u van 3 januari tot en met 31 januari 2022 een ondersteuningsverklaring in het gemeentehuis inleveren. U maakt hiervoor een afspraak.

Hoe werkt het

  • De ondersteuningsverklaring (Model H 4) ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. 
  • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker. Vergeet niet om uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij. De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken. 
  • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Lees meer over ondersteuningsverklaringen op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden

  • U bent kiesgerechtigd en woont in Alphen aan den Rijn.
  • U heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich.
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier in het bijzijn van de ambtenaar.
  • U mag niet meer dan 1 verklaring van ondersteuning ondertekenen.
  • De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.
  • U neemt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering.

Aanvraag

Voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring maakt u een afspraak. Bij het maken van de afspraak, kiest u voor de optie 'Verkiezingen'.

Afspraak maken »

Vragen?

U kunt hiervoor terecht bij een medewerker van Team Verkiezingen. Bel met 14 0172 of stuur een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.