Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uit de gemeente Alphen aan den Rijn voor u laten stemmen. U vult hiervoor de achterzijde van uw stem(plus)pas in en draagt uw stem(plus)pas over. 

De persoon die u machtigt: 

  • moet iemand zijn die zelf ook een stem(plus)pas heeft ontvangen
  • mag maximaal voor 3 andere kiezers stemmen
  • moet de volmachtstem tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
  • moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen)

Schriftelijk machtigen

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'. 

De persoon die u machtigt: 

  • moet iemand in Nederland zijn die zelf ook een stem(plus)pas heeft ontvangen
  • ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen
  • brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn eigen stem
  • mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen
  • hoeft met de volmacht geen kopie van uw indentiteitsbewijs te laten zien 

» Het formulier Schriftelijke volmacht aanvragen gebruikt u voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht.

» Het formulier Verklaring van gemachtigde wordt door de persoon die u machtigt ingevuld.

Beide formulieren stuurt u per e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl. Wij moeten de formulieren uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen hebben. 

Let op: heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.