Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uit de gemeente Alphen aan den Rijn voor u laten stemmen. U vult hiervoor de achterzijde van uw stempas in en draagt uw stempas over. 

De persoon die u machtigt: 

  • Heeft zelf ook een stempas van Gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen.
  • Mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
  • Brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • Laat een kopie van uw identiteitsbewijs zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen).

Schriftelijk machtigen

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'. 

De persoon die u machtigt: 

  • Ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen
  • Hoeft met de volmacht geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien

Voorwaarden

  • De gemachtigde heeft zelf ook een stempas van Gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen
  • Brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Voor de aanvraag ontvangen wij 2 formulieren: 1 formulier door uzelf ingevuld en 1 formulier ingevuld door de persoon die u machtigt.

Door uzelf in te vullen:

Schriftelijke volmacht aanvragen » 

In te vullen door de persoon die u machtigt:

Verklaring van gemachtigde » 

Beide formulieren moeten wij uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur ontvangen hebben. 

Let op: heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.