Over de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u per post een stempas. U kunt op deze dag als kiezer uw stem uitbrengen op een van de stembureaus. U kunt zelf stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen.

U mag stemmen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit.
  • op 17 maart 2021, 18 jaar of ouder bent.
  • op 1 februari 2021 (de dag van kandidaatstelling) ingeschreven staat in Alphen aan den Rijn.
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Eerder stemmen (Early Voting)

Kiezers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om eerder te stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Dit kan dan op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart 2021 in een aantal geselecteerde stembureaus

Coronamaatregelen

Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in de stemlokalen anders dan u gewend bent. Het stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden tussen kiezers onderling en de leden van het stembureau. Het dragen van een mondkapje in de stemlocatie is verplicht. Houd u zich niet aan de regels, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.

Gezondheidscheck

Wanneer u naar het stemlokaal komt moet u vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

  • Heeft u last van hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, niet goed kunnen ruiken of proeven?
  • Heeft u een huisgenoot met milde koorts of benauwdheidsklachten?
  • Heeft u het coronavirus gehad en is dit met een test 7 dagen voordat u gaat stemmen vastgesteld?
  • Bent u in quarantaine vanwege een huisgenoot, teruggekomen uit een risicogebied of u bent gewaarschuwd door de coronamelder-app?

Kunt u op 1 van deze vragen ja beantwoorden. Ga dan niet stemmen in een stemlokaal maar blijf thuis en machtig dan iemand om voor u te gaan stemmen. Dit kan tot en met de dag zelf.

Vragen

Heeft u vragen neem dan contact op met het Burgerzaken/verkiezingen. Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 tot 17.00 uur kunt u bellen met 14 0172 of stuur een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.