Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

Op 17 maart 2021 vonden de verkiezingen van de Tweede Kamer plaats.

► De uitslagen van alle (brief-) stembureaus zijn vastgelegd in processen-verbaal N10 en E-1.

► De totaaluitslag is vastgelegd in een opgave van de burgemeester (N11).

► In de tellingsbestanden staan de uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau. Deze zijn vastgelegd in een CSV-bestand.

Processen-verbaal (brief)stembureaus en Early Voting (N10 en E-1) 

Totaaluitslag aantal stemmen (N11)

Tellingsbestand met uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau (OSV2020)

Ter inzagelegging processen-verbaal

De processen-verbaal N10 van de stembureaus liggen vanaf vrijdag 19 maart na 14.00 uur tot en met dinsdag 30 maart 2021 om 17.00 uur ter inzage. Wilt u de processen-verbaal inzien? Maak dan eerst een afspraak met het team verkiezingen via telefoonnummer 14 0172.