Registratie stemmen voor Europees Parlement

Woont u als Europees burger in Nederland, dan kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. Wilt u in Nederland stemmen dan moet u zich laten registreren. Uw verzoek moet uiterlijk 9 april 2019 in ons bezit zijn.

U gebruikt hiervoor het formulier 'Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland'. Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst.

Stuur het formulier (voor 9 april 2019) met de benodigde documenten aan Gemeente Alphen aan den Rijn. U ontvangt vervolgens een stempas. Wilt u in uw land van herkomst stemmen. Dan hoeft u helemaal niks te doen.

  • U heeft de nationaliteit van één van de EU-lidstaten
  • U woont op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) in Nederland en bent geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van Alphen aan den Rijn
  • U bent op de dag van stemming (23 mei 2019) 18 jaar of ouder
  • U heeft zich bij de gemeente laten regstreren met een formulier Model Y 32
  • U bent, zowel in Nederland als in de lidstaat waar u onderdaan van bent, niet uitgesloten van het kiesrecht