Wie mag stemmen voor het Europees Parlement

Het recht om te mogen stemmen heet kiesrecht. Niet iedereen mag stemmen voor iedere verkiezing. Ook voor de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement gelden voorwaarden.

Kiesgerechtigdheid

De voorwaarden om te mogen stemmen voor het Europees Parlement (het actief kiesrecht) zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • is 18 jaar of ouder 
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht

Aanvullende eisen voor niet-Nederlandse kiezers

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: 

  • men op de dag van de kandidaatstelling officieel volgens de BRP (basisregistratie personen) in Nederland woont
  • men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is