Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2022

Op woensdag 16 maart 2022 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. U leest hier de voorlopige uitslag. 

Op vrijdag 18 maart 2022 worden de stemtotalen voor Alphen aan den Rijn gepubliceerd. De definitieve uitslag met de zetelverdeling per partij en de verdeling van deze zetels binnen de lijsten, wordt op maandag 21 maart 2022 na de openbare zitting van het centraal stembureau bekend gemaakt.

Aantal stemmen per partij

Partij Aantal stemmen 
(1) Nieuw Elan 9.012
(2) VVD 6.389
(3) CDA 5.415
(4) GROENLINKS 6.457
(5) D66 4.787
(6) P.v.d.A (Partij van de Arbeid) 2.214
(7) SP (Socialistische Partij) 2.332
(8) ChristenUnie 2.993
(9) Beter Alphen 1.323
(10) SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) 1.941
(11) RijnGouweLokaal (RGL) 3.207
(12) Forum voor Democratie 1.709

 

  • Aantal kiesgerechtigden: 90.149
  • Aantal kiezers (opkomst): 48.037
  • Opkomstpercentage: 53%
  • Aantal blanco stemmen: 167  
  • Aantal ongeldige stemmen: 91   

Processen-verbaal Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De processen-verbaal N10 kunt u online bekijken.

De processen-verbaal N10 van de stembureaus liggen vanaf vrijdag 18 maart na 14.00 uur tot en met dinsdag 23 maart 2022 om 17.00 uur ter inzage. Wilt u de processen-verbaal inzien? Maak dan eerst een afspraak met het team verkiezingen via telefoonnummer 14 0172.