Privacy en afval

Iedere verwerking van persoonsgegevens valt onder de privacyregelgeving, zoals de AVG en de Uitvoeringswet op de AVG (UAVG). Voor iedere verwerking van persoonsgegevens geldt dat aan de basisbeginselen van de privacyregelgeving dient te worden voldaan. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt.

Registratie persoonsgegevens voor toegang Ecopark

Voor het bezoek aan het Ecopark wordt een reservering- en betaalsysteem gehanteerd. Bij het gebruik van dit systeem worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt:

 • Datum en tijd van reservering (en eventuele betaling)
 • Achternaam
 • Afvalpasnummer
 • Registratie van het bezoek
 • Adres(-ID)
 • Bankrekeningnummer

Het verzamelen van deze gegevens is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toegestaan omdat deze nodig zijn voor:

 • Reservering tijdslot, verificatie en autorisatie van de bezoeker bij het Ecopark.
 • Het tellen van het aantal bezoekers aan het Ecopark.
 • Het kunnen beantwoorden van vragen die bezoekers hebben over hun afspraak. 

Registratie persoonsgegevens bij gebruik van minicontainers

Nieuwe minicontainers zijn in onze gemeente gechipt. Hiermee wordt per adres geregistreerd hoeveel minicontainers aanwezig zijn en van welk soort (rest, pmd, gft en papier). 

Hoe werkt het

Als een minicontainer voorzien is van een chip of via een andere methode is gekoppeld aan een specifiek adres, dan is de registratie daarvan een verwerking van persoonsgegevens. Het beheer van de minicontainers, zoals het voorkomen van rondzwervende minicontainers, het kunnen bijhouden van het aantal en de soort minicontainers per adres is een gerechtvaardigd doel voor de registratie van de (chip)code van de minicontainer gekoppeld aan adressen en valt onder de publiekrechtelijke taak van de gemeente om afval (gescheiden) in te zamelen.

Het verzamelen van deze gegevens is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toegestaan met als doel het containerbestand te beheren (plaatsingen, vervangingen etcetera).

Wat wordt niet geregistreerd

 • momenten van aanbieding van de minicontainer
 • gewicht per aanbieding.

Deze gegevens zijn niet noodzakelijk voor het beheer van de minicontainers en mogen dus niet voor dit doel worden geregistreerd.

Bescherming van uw privacy

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voldoet bij de verwerking van persoonsgegevens aan de voorwaarden die de AVG en het gemeentelijk beleid stelt op het gebied van privacy en gegevensbescherming. 

Meer weten over de registratie van persoonsgegevens?

Kijk op https://www.alphenaandenrijn.nl/privacy.