Persoonsgegevens inzien

Op Mijn Overheid kunt u gratis bekijken hoe u bij de overheid geregistreerd staat.

U logt hiervoor in met DigiD.

Daar leest u ook hoe u een wijziging in die gegevens kan doorgeven.

Persoonsgegevens bekend bij de gemeente

U mag ook uw persoonsgegevens inzien bij de gemeente. Hiervoor kunt hiervoor bij ons een verzoek indienen. U ontvangt dan een overzicht met:

  • Categorieën van uw persoonsgegevens. 
  • Wie uw persoonsgegevens heeft ontvangen.
  • Voor welk doel uw persoonsgegevens zijn gebruikt. 
  • Herkomst van uw persoonsgegevens.

Voorwaarden

  • U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen.
  • Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • Reden van uw verzoek.
  • Beschrijving van de dienst, verwerking en afdeling.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

U logt in met DigiD.

Persoonsgegevens inzageverzoek »

Of maak een afspraak bij de balie. Neem uw geldig legitimatiebewijs mee.
 
Wij handelen uw verzoek binnen 1 maand af. U ontvangt uw gegevens met een beveiligde e-mail

Wilt u uw persoonsgegevens liever ophalen in het gemeentehuis. Maak hiervoor dan een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.