Houtstook

Bij de verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel van schadelijke stoffen vrij. Op deze pagina kunt u zien hoe u overlast voor uw buren kunt voorkomen en wat u kunt doen als u zelf overlast van houtstook ervaart.

Houtrook is schadelijk voor de gezondheid. Gezondheidseffecten hangen af van de mate waarin wij met rook in aanraking komen, onze fysieke gesteldheid en de samenstelling van de rook. Daarnaast zijn er ook mensen die aangeven geurhinder te ondervinden van houtrook. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met houtrook in aanraking komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij windstil weer hoog oplopen.

Stookwijzer

Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast opleveren in de vorm van (geur)hinder (geuroverlast en roetneerslag) en gezondheidsklachten, samengevat als stookoverlast. De wijze van stoken bepaalt in belangrijke mate wat er aan houtrook vrij komt. Raadpleeg daarom bij het stoken de stookwijzer (Stookwijzer - Vuur stoken of niet? Realtime advies over hout stoken).

Overlast voorkomen

De uitstoot kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout hoe u het vuur aansteekt. Op de website van Milieu Centraal kunt u tips vinden over zo verantwoord mogelijk hout stoken.

Overlast melden

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het houtstook voor overlast kan zorgen. Laat het daarom uw buren weten als u overlast ervaart en vertel hen wat de gezondheidsrisico’s zijn van hout stoken. Op de website van Milieu Centraal kunt u tips vinden om met uw buren in gesprek te gaan over hout stoken. Mocht u er samen niet uitkomen, neem dan contact op met 14 0172.