Alphen aan den Rijn, Steekterpoort (Alpherium)

Vervanging van de Steekterbrug, aanpassing van overslagterminal en ontwikkeling van bedrijfspercelen.

In het gebied Steekterpoort vinden ontwikkelingen plaats die gericht zijn op de economische vitaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Wat wordt er ontwikkeld/gebouwd

  • vervanging van de Steekterbrug
  • aanpassingen in de bedrijfsvoering van het Alpherium (overslagterminal)
  • mogelijke ontwikkeling van een grootschalig distributiecentrum
  • ontwikkeling van bedrijfspercelen (wonen en werken) tussen de Steekterweg en het nog te realiseren distributiecentrum

Meer informatie

Over de vervanging van de Steekterbrug zie www.zuidholland.nl

Uitgelicht