Dorpen en wijken

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd mee te doen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.