Dorpen en wijken

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd mee te doen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Uitgelicht

Gebiedsteams

Wat vindt u belangrijk in uw buurt? Vertel het onze gebiedsadviseurs en doe mee.

Lees verder

BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren)

BOA's hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen”

Lees verder

Wijkagenten

De wijkagent werkt samen met zijn collega’s aan een veilige wijk door handhaving en opsporing.

Lees verder

Buurtpreventie

Buurtpreventieprojecten en een WhatsApp-groep met de buren maken uw buurt veiliger.

Lees verder

Buurtbemiddeling

Bij overlast of conflicten in uw buurt kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling.

Lees verder

Melding openbare ruimte

Melden van problemen in uw woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, hondenpoep, zwerfvuil.

Lees verder

Wat te doen bij een ramp of noodsituatie

Wat kunt u doen als de sirene gaat of wanneer u een NL Alert-bericht krijgt.

Lees verder