Aarlanderveen

Aarlanderveen is een plattelandsgemeenschap met ongeveer 1200 inwoners. Inwoners zijn zeer bij elkaar betrokken. Kerken en verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Net als de basisvoorzieningen zoals een huisarts, sportclub en dorpshuis. De grootste zorg is het tekort aan passende woningen voor jonge gezinnen en ouderen. Daarnaast is het belangrijk dat de bereikbaarheid van het dorp met het openbaar vervoer wordt verbeterd.

Dorpsplan

In het Dorpsplan Aarlanderveen 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Aarlanderveen en de speerpunten:

  • wonen op maat: woningen creëren voor jonge gezinnen en ouderen 
  • het behouden en toegankelijk maken van basisvoorzieningen (zoals huisarts, sportclubs en dorpshuis)
  • verbeteren van de mobiliteit: openbaar vervoer en seniorenvervoer

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Aarlanderveen 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Dorpswethouder

De dorpswethouder voor Aarlanderveen is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied, kleine subsidie- en wijkbudgetten.