Alphen Centrum

Alphen Centrum bestaat uit het winkel- en uitgaansdeel rondom de Alphense brug, het stationsgebied, de woonwijken hieromheen (het Groene en het Rode dorp, Beerendrecht en Gouwsluis) en het sport- en recreatiegebied rondom de Zegerplas. Het is een levendig deel van de stad waar het goed wonen, werken, uitgaan en recreëren is. Dichtbij liggen Park Zegersloot, Park Rijnstroom en het Burgemeester Visserpark. In deze gebieden spelen naast de inwoners ook ondernemers, vastgoedeigenaren en bezoekers een belangrijke rol. Lage Zijde heeft al een ingrijpende metamorfose ondergaan, maar staat ook de komende jaren nog in het teken van de stadshartontwikkeling.

Wijkplan

In het Wijkplan Alphen aan den Rijn Centrum 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Alphen Centrum en de speerpunten:

  • winkelgebied (versterken prettige verblijfsomgeving)
  • woongebied (versterken van de (zorg)netwerken en bestrijden eenzaamheid en de leefbaarheid en veiligheid stimuleren
  • sport- en Recreatiegebied (versterken van de verblijfsfunctie en vrienden van Park Zegersloot)

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Centrum 2019 - 2020 (pdf) en Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Park Zegersloot 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Alphen Centrum is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten.