Alphen Centrum

Alphen Centrum bestaat uit het winkel- en uitgaansdeel rondom de Alphense brug, het stationsgebied, de woonwijken hieromheen (het Groene en het Rode dorp, Beerendrecht en Gouwsluis) en het sport- en recreatiegebied rondom de Zegerplas. Het is een levendig deel van de stad waar het goed wonen, werken, uitgaan en recreëren is. Dichtbij liggen Park Zegersloot, Park Rijnstroom en het Burgemeester Visserpark. In deze gebieden spelen naast de inwoners ook ondernemers, vastgoedeigenaren en bezoekers een belangrijke rol. Lage Zijde heeft al een ingrijpende metamorfose ondergaan, maar staat ook de komende jaren nog in het teken van de stadshartontwikkeling.

Gebiedsteam »  Wijkplan (pdf) »

In het wijkplan 2018 - 2022 leest u onder andere de visie van de gemeente op Alphen Centrum en de speerpunten:

  • winkelgebied (versterken prettige verblijfsomgeving)
  • woongebied (versterken van de (zorg)netwerken en bestrijden eenzaamheid en de leefbaarheid en veiligheid stimuleren
  • sport- en Recreatiegebied (versterken van de verblijfsfunctie en vrienden van Park Zegersloot)

Uitgelicht