Alphen Hoorn

De naoorlogse wijk Hoorn wordt in het noorden wordt begrensd door de Oude Rijn, enkele industriële vestigingen (Rijnhaven) en natuurlijk Avifauna en zwembad De Hoorn. Naast Avifauna ligt een kleine, recente nieuwbouwwijk rond Warmoezerij en Warande. De Zeeheldenbuurt, die ook nog tot het gebied behoort, is een oude volkswijk met een eigen karakter. In het zuidwesten ligt de Bomen­buurt met veel jaren zestig laagbouw in de huursector. Hier is de Molukse gemeenschap van Alphen aan den Rijn geconcentreerd. In het Zuidoosten van Hoorn ligt het oude stadspark Bospark. Het park heeft een functie heeft voor de hele stad.

Wijkplan

In het Wijkplan Alphen aan den Rijn Hoorn 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Hoorn en de speerpunten:

  • ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie
  • verbeteren sociale samenhang en eigen kracht
  • stimuleren van samenwerking
  • faciliteren van ontmoetingen

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Hoorn 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Alphen Hoorn is wethouder Leo Maat. Hij geeft uitvoering aan het wijkplan en de uitvoeringsagenda.