Alphen Kerk & Zanen

In Kerk en Zanen woont 15% van de inwoners van Alphen aan den Rijn, veelal twee­verdieners met een gemiddeld gezinsinkomen. Door de ruime opzet van de wijk kan men niet spreken van één grote hechte wijk; eerder van kleine, soms hechte buurtjes. Kerk en Zanen heeft veel goede voorzieningen. Centraal in de wijk ligt het Europapark, met winkelcentrum de Atlas. Het Europapark wordt intensief gebruikt door jong en oud, dankzij de gevarieerde sport- en recreatievoorzieningen. Ook op andere plekken in de wijk is veel openbaar groen, met name aan de randen van Kerk en Zanen, bijvoorbeeld rondom het Kreekrugpad. Hier ontstaan veel mogelijkheden voor recreatief gebruik zoals doe-participatie, spelen, wandelen en fietsen. De aanwezigheid van bedrijventerreinen is medebepalend voor de dynamiek in de wijk.

Gebiedsteam » Wijkplan (pdf) »

In het wijkplan 2018 - 2022 leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Kerk & Zanen en de speerpunten:

  • jeugd als uitgangspunt
  • stimuleren van ontmoeting en sociale samenhang
  • verbeteren van de situatie van kwetsbare mensen

Uitgelicht