Alphen Kerk & Zanen

In Kerk en Zanen woont 15% van de inwoners van Alphen aan den Rijn, veelal twee­verdieners met een gemiddeld gezinsinkomen. Door de ruime opzet van de wijk kan men niet spreken van één grote hechte wijk; eerder van kleine, soms hechte buurtjes. Kerk en Zanen heeft veel goede voorzieningen. Centraal in de wijk ligt het Europapark, met winkelcentrum de Atlas. Het Europapark wordt intensief gebruikt door jong en oud, dankzij de gevarieerde sport- en recreatievoorzieningen. Ook op andere plekken in de wijk is veel openbaar groen, met name aan de randen van Kerk en Zanen, bijvoorbeeld rondom het Kreekrugpad. Hier ontstaan veel mogelijkheden voor recreatief gebruik zoals doe-participatie, spelen, wandelen en fietsen. De aanwezigheid van bedrijventerreinen is medebepalend voor de dynamiek in de wijk.

Wijkplan

In het Wijkplan Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Kerk & Zanen en de speerpunten:

  • jeugd als uitgangspunt
  • stimuleren van ontmoeting en sociale samenhang
  • verbeteren van de situatie van kwetsbare mensen

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Alphen Kerk en Zanen is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten.