Alphen Ridderveld

Ridderveld is het meest verstedelijkte gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het grootste deel van de woningen is gebouwd in de jaren ‘60 en ‘70. De meeste inwoners vinden het er fijn wonen en er zijn goede voorzieningen beschikbaar. Ridderveld kenmerkt zich door de afwisseling tussen hoge inkomens en lage inkomens, autochtonen en allochtonen, sociaal weerbare en sociaal kwetsbare inwoners. In de wijk wonen meer inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond dan in de overige wijken van Alphen aan den Rijn, voor het merendeel in de Edelstenen-, Planeten- en Stromenbuurt.

Gebiedsteam »  Wijkplan »

In het wijkplan 2018 - 2022 leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Ridderveld en de speerpunten:

  • diversiteit en inclusieve samenleving: ontmoeting en sociale samenhang stimuleren
  • aandacht voor jeugd: talentontwikkeling, perspectief en ontmoeting
  • ontwikkelen van leefbaarheid, groen en speelmogelijkheden
  • verkeersveiligheid en mobiliteit bevorderen

Uitgelicht