Alphen Ridderveld

Ridderveld is het meest verstedelijkte gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het grootste deel van de woningen is gebouwd in de jaren ‘60 en ‘70. De meeste inwoners vinden het er fijn wonen en er zijn goede voorzieningen beschikbaar. Ridderveld kenmerkt zich door de afwisseling tussen hoge inkomens en lage inkomens, autochtonen en allochtonen, sociaal weerbare en sociaal kwetsbare inwoners. In de wijk wonen meer inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond dan in de overige wijken van Alphen aan den Rijn, voor het merendeel in de Edelstenen-, Planeten- en Stromenbuurt.

Wijkplan

In het Wijkplan Alphen aan den Rijn Ridderveld 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Ridderveld en de speerpunten:

  • diversiteit en inclusieve samenleving: ontmoeting en sociale samenhang stimuleren
  • aandacht voor jeugd: talentontwikkeling, perspectief en ontmoeting
  • ontwikkelen van leefbaarheid, groen en speelmogelijkheden
  • verkeersveiligheid en mobiliteit bevorderen

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Ridderveld 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Alphen Ridderveld is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten.