Benthuizen

Benthuizen is een groen en landelijk gelegen dorp, met een eigen historie en inwoners die er vaak al generaties lang wonen. Het karakter van het dorp wordt ook bepaald door de 4 kerkgenootschappen en de dorpse sfeer. In het buitengebied rond Benthuizen is vooral grasland voor veeteeltbedrijven. In het zuidoosten ligt een gebied met veel kwekerijen. Ook grenst het Bentwoud aan Benthuizen. Dit is een groot natuur- en recreatie­park van Staatsbosbeheer dat nog volop in ontwikkeling is.

Dorpsplan

In het Dorpsplan Benthuizen 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Benthuizen en de speerpunten:

  • jeugd
  • behoud van voorzieningen: De Tas en andere voorzieningen
  • verkeersveiligheid
  • investeren in samenwerking met lokale en professionele organisaties

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Benthuizen 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Dorpswethouder

De dorpswethouder voor Benthuizen is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten.