Boskoop

Boskoop is een belangrijk dorp op het gebied van boom- en sierteelt en is daardoor zelfs internationaal bekend. Een groot deel van het dorp bestaat uit eigen bedrijven met de woning op de kwekerij. De Gouwe doorsnijdt het dorp van noord naar zuid. Van oost naar west is de Zijde een belangrijke verkeersader die druk gebruikt wordt door vrachtverkeer en eigen inwoners. In het westen ligt de Snijdelwijk met koopwoningen en daarnaast ook veel huurwoningen en enige hoogbouw. Boskoop heeft veel voorzieningen (winkels, scholen, bibliotheek etc.) en een actief verenigingsleven waar inwoners erg betrokken bij elkaar zijn.

Dorpsplan

In het Dorpsplan Boskoop 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Boskoop en de speerpunten:

  • zorg voor kwetsbare inwoners
  • zorg voor kwetsbare jongeren
  • veilige, leefbare buurten
  • wonen op maat (voor starters en senioren)
  • vitaal centrum
  • verbeteren bereikbaarheid
  • ontwikkeling toerisme &recreatie
  • verbinding van culturen

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Boskoop 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Dorpswethouder

De dorpswethouder voor Boskoop is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten.