Boskoop

Boskoop is een belangrijk dorp op het gebied van boom- en sierteelt en is daardoor zelfs internationaal bekend. Een groot deel van het dorp bestaat uit eigen bedrijven met de woning op de kwekerij. De Gouwe doorsnijdt het dorp van noord naar zuid. Van oost naar west is de Zijde een belangrijke verkeersader die druk gebruikt wordt door vrachtverkeer en eigen inwoners. In het westen ligt de Snijdelwijk met koopwoningen en daarnaast ook veel huurwoningen en enige hoogbouw. Boskoop heeft veel voorzieningen (winkels, scholen, bibliotheek etc.) en een actief verenigingsleven waar inwoners erg betrokken bij elkaar zijn.

Gebiedsteam » Dorpsplan (pdf) »

In het dorpsplan 2018 - 2022 leest u onder andere de visie van de gemeente op Boskoop en de speerpunten:

  • zorg voor kwetsbare inwoners
  • zorg voor kwetsbare jongeren
  • veilige, leefbare buurten
  • wonen op maat (voor starters en senioren)
  • vitaal centrum
  • verbeteren bereikbaarheid
  • ontwikkeling toerisme &recreatie
  • verbinding van culturen

Uitgelicht