Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-Dorp is een bloeiend plattelandsdorp met een hoog voorzieningenniveau en een open, gemoedelijke identiteit. In het centrum staan veel mooie oude huizen en gebouwen, een molen en watergangen die het een karakteristieke uitstraling geven. Een groot deel van het dorp is kwekersgebied. Er is een levendig verenigingsleven, dat ook zorgdraagt voor grote jaarlijkse evenementen als de jaarmarkt en Koningsdag. Hazerswoude-Dorp is goed aangesloten op het omringende platteland en water, wat veel kleinschalige toeristische mogelijkheden biedt. Alle commerciële en niet-commerciële voorzieningen zijn aanwezig.

Dorpsplan

In het Dorpsplan Hazerswoude-Dorp 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Hazerswoude-Dorp en de speerpunten:

  • infrastructuur en bereikbaarheid verbeteren 
  • afstemming zorgvraag en -aanbod oudere inwoners
  • jeugd
  • behoud van leefbaarheid en betrokkenheid

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Hazerswoude-Dorp 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Dorpswethouder

De dorpswethouder voor Hazerwoude-Dorp is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten en multifunctionele accommodaties in Hazerswoude-Dorp.