Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Rijndijk wordt in het zuiden begrensd door het spoor en de N11. De Gemeneweg (N209 )zorgt aan de westkant van het dorp voor een verbinding met Hazerswoude-Dorp (en Zoetermeer). Hazerswoude-Rijndijk is door een brug verbonden met Koudekerk aan den Rijn. Er stoppen diverse bussen op de doorgaande Rijndijk. De komst van een treinstation aan de westkant van het dorp vergroot de aantrekkelijkheid voor forenzen die werken in Leiden, Alphen of Gouda. Het buurtschap Groenendijk maakt eveneens onderdeel uit van Hazerswoude-Rijndijk. Van oudsher is het karakter van dit buurtje bepaald door de grote fabrieken die hier stonden. Tegenwoordig gaat Groenendijk bijna naadloos over in het bedrijventerrein van Zoeterwoude-Rijndijk, de Rijneke Boulevard.

Dorpsplan

In het Dorpsplan Hazerswoude-Rijndijk 2018 - 2022 (pdf) leest u onder andere de visie van de gemeente op Hazerswoude-Rijndijk en de speerpunten:

De  speerpunten voor Hazerswoude–Rijndijk zijn:

  • Verbeteren sociale samenhang
  • Ontwikkeling van een dorpshart, inclusief Multifunctionele Accommodatie (MFA)
  • Voorzieningen en ontwikkelingskansen jeugd
  • Behoud van leefbaarheid en betrokkenheid

De speerpunten voor Groenendijk zijn:

  • Behoud identiteit van het buurtschap
  • Verbetering kwaliteit openbare ruimte

Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Hazerswoude-Rijndijk 2019 - 2020 (pdf) staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Gebiedsadviseurs

Alphen aan den Rijn heeft in alle dorpen en wijken gebiedsadviseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Dorpswethouder

De dorpswethouder voor Hazerwoude-Rijndijk is wethouder Gert-Jan Schotanus. Hij is verantwoordelijk voor de pilots openbaar gebied en kleine subsidie- en wijkbudgetten.